เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Human-Computer Interaction

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา Human-Computer Interaction เปิดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้เรื่อง Interface Design, Online Community Management, Usability ให้แก่สมาชิก UsableLabs