homeการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(พฤหัสบดี บ่าย 432)
person
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(พฤหัสบดี บ่าย 432)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(พฤหัสบดี บ่าย 432)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
432

สถานศึกษา
มรท.

คำอธิบายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนเกี่ยวกับ...enlightened


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)