homeคณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
person
คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย รัฐพร กลิ่นมาลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4320

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  พีชคณิตบูลีน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)