เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  พีชคณิตบูลีน