homeคณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
personperson_add
คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย รัฐพร กลิ่นมาลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4320

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  พีชคณิตบูลีน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)