homeปีที่2 เทคนิคสถาปัตยกรรม ภาคสมทบ
person
ปีที่2 เทคนิคสถาปัตยกรรม ภาคสมทบ

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปีที่2 เทคนิคสถาปัตยกรรม ภาคสมทบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4321

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสรายวิชา : 13-011-135

ชือ เรขาคณิตวิเคราะห์

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  15 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)