ผู้สอน
นาย รัฐศาสตร์ มาทวี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4322

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องม.3 วิชาประวัติศาสตร์