การรักษาด้วยความร้อนความเย็น


ผู้สอน
นางสาว กนกวรรณ ทองโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การรักษาด้วยความร้อนความเย็น

Class ID
43225

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำอธิบายวิชา

การรักษาด้วยความร้อนความเย็น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)