Demo ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี


ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Demo ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

รหัสวิชา
433

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

Demo ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

 

<script src="http://www.gotoknow.org/blog/hci?format=js" type="text/javascript"></script>

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books