homeชีววิทยา (พันธุศาสตร์)
person
ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

ผู้สอน
นางสาว ซูมัยยะห์ มาแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4332

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนชีววิทยาออนไลน์ โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส

  สืบค้น อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักเมนเดล  โรคทางพันธุกรรม  เพดดีกรี  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)