เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนชีววิทยาออนไลน์ โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส

  สืบค้น อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักเมนเดล  โรคทางพันธุกรรม  เพดดีกรี  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุศาสตร์