วิทยาศาสตร์6
ผู้สอน

นาง กามีละห์ สามานุง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4333

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านมะรือโบตก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.