homeวิทยาศาสตร์ ม.๒ ตากใบ
person
วิทยาศาสตร์ ม.๒ ตากใบ

ผู้สอน
นาย ธนภัทร์ ปั้นแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.๒ ตากใบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4337

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเรื่องร่างกายของเรา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)