วิทยาศาสตร์ ป.3


ผู้สอน
นาง ซากีย๊ะ แวฮามะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.3

รหัสวิชา
4343

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)