homeวิทยาศาสตร์ ป.3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ป.3

ผู้สอน
นาง ซากีย๊ะ แวฮามะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4343

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)