homeเคมี ม.4
person
เคมี ม.4

ผู้สอน
นาง ฟาตีฮะ นิจิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4346

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พันธะเคมี  โครงสร้างอะตอม  สมบัติของธาตุ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)