club Bio (ว 30244)


ผู้สอน
นางสาว ยุวดี เกื้อสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
club Bio (ว 30244)

Class ID
4350

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
คำอธิบายวิชา

แหล่งเรียนรู้ชีววิทยาyes


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)