วิทยาศาสตร์ม. 1
ผู้สอน

นางสาว วรวรรณ สังข์ทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ม. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4351

สถานศึกษา
โรงเรียนนราสิกขาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

เซลล์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.