homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาง อภิรตี กอวาอูตู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4357

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)