homeTest มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
person
Test มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้สอน
นาย ชัยวิวัฒน์ พิทักษ์สฤษดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Test มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
436

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Test มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)