ผู้สอน
นางสาว ไซนับ มะดาโอะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4360

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น