เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อบรมการใช้งานโปรแกรมclassstart สำหรับคณะครูอาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เพื่อตอบสนองโครงการการใช้ tablet ของรัฐบาล ปีการศึกษาที่ 1/55