homeอบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
person
อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4363

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อบรมการใช้งานโปรแกรมclassstart สำหรับคณะครูอาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เพื่อตอบสนองโครงการการใช้ tablet ของรัฐบาล ปีการศึกษาที่ 1/55 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)