homeอบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
personperson_add
อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4363

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรมการใช้งานโปรแกรมclassstart สำหรับคณะครูอาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เพื่อตอบสนองโครงการการใช้ tablet ของรัฐบาล ปีการศึกษาที่ 1/55 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)