อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรมการใช้งานโปรแกรมclassstart สำหรับคณะครูอาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เพื่อตอบสนองโครงการการใช้ tablet ของรัฐบาล ปีการศึกษาที่ 1/55