ผู้สอน
วิลาวัลย์ เต็มหิรัญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4365

สถานศึกษา

โรงเรียนนราสิกขาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ