ผู้สอน
นางสาว นูรลัยลา ตีเมาะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

physics12


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4371

สถานศึกษา

โรงเรียนธัญธารวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

My Classroom ฟิสิกส์ 12