homeสสาร และสิ่งรอบตัว
person
สสาร และสิ่งรอบตัว

ผู้สอน
นางสาว ยุวดี เกื้อสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สสาร และสิ่งรอบตัว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4373

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)