homeสสาร และสิ่งรอบตัว
personperson_add
สสาร และสิ่งรอบตัว

ผู้สอน
นางสาว ยุวดี เกื้อสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สสาร และสิ่งรอบตัว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4373

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)