อบรมสมรรถนะ PISA วิทยาการคำนวณ


ผู้สอน
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมสมรรถนะ PISA วิทยาการคำนวณ

Class ID
43788

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

อบรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)