homeระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี หมู่เรียน 612828001
person
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี หมู่เรียน 612828001

ผู้สอน
person
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี หมู่เรียน 612828001

หมายเลขของวิชา (Class ID)
43857

สถานศึกษา
-

คำอธิบายวิชา

บช 3005350-59


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)