ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ป.๓
ผู้สอน

นาง ซากีย๊ะ แวฮามะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ป.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4388

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.