homeวิทยาศาสตร์ ม.2
person
วิทยาศาสตร์ ม.2

ผู้สอน
นางสาว ไซนับ มะดาโอะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4393

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 

- การแยกยสาร

- ธาตุและสารประกอบ

- ทรัพยากรธรณี

- โลก

- แรงและการเคลื่อนที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)