วิทยาศาสตร์ ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 

- การแยกยสาร

- ธาตุและสารประกอบ

- ทรัพยากรธรณี

- โลก

- แรงและการเคลื่อนที่