ผู้สอน
นาง คอรีอ๊ะ ดิทามาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โลก ดวงดาวและอวกาศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4398

สถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ บางปอประชารักษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

โลกคือ