homeการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla
person
การสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla

ผู้สอน
person
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
44

สถานศึกษา
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

คำอธิบายวิชา

การใช้ CMS ในการออกแบบเว็บไซต์ ด้วย วิธีง่ายๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)