การสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla


ผู้สอน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla

รหัสวิชา
44

สถานศึกษา
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

คำอธิบายวิชา

การใช้ CMS ในการออกแบบเว็บไซต์ ด้วย วิธีง่ายๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books