homeปริญญาโท โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
person
ปริญญาโท โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้สอน
นาย นิคม ม่วงอ่อ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปริญญาโท โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4406

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศูนย์นครพนม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)