homeโลก ดวงดาวและอวกาศ
person
โลก ดวงดาวและอวกาศ

ผู้สอน
นาง อาตีก๊ะ เจ๊ะหามะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดวงดาวและอวกาศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4407

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับโลกดวงดาวและอวกาศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)