นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พิสุทธิ์ ชื่นตา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

มาเรียนกันเยอะๆนะครับผม