รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)
ผู้สอน

นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4410

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อการเรียนการสอนแบบนอกเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.