homeม.2/1
person
ม.2/1

ผู้สอน
นาง วิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4423

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาไทย รหัส ท22101  ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)