homeภาษาไทย
person
ภาษาไทย

ผู้สอน
person
นาง นันท์นภัส ภิระแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
44241

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง

คำอธิบายวิชา

มาตราตัวสะกด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)