ผู้สอน
นางสาว วันวิสาข์ บุญพ่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4429

สถานศึกษา

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2555