homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/3
person
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/3

ผู้สอน
ธารทิพย์ วงศ์สมศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
44362

สถานศึกษา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันเพื่ออ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)