ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/3


ผู้สอน
ธารทิพย์ วงศ์สมศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/3

Class ID
44362

สถานศึกษา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร
คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันเพื่ออ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)