ผู้สอน
นางสาว อัคยา เวฬุวนารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่1/2ภาคเรียนที่1/2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4441

สถานศึกษา

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555