3/1-1/55
ผู้สอน

นางสาว ยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3/1-1/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4449

สถานศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนสมัครสมาชิกโดยใช้อีเมล์ของนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.