ห้อง 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนห้อง ม.4/1 นะคะ