homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

ผู้สอน
นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4459

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)