ม.6/1

ผู้สอน
person
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4465

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ง30205 ชั้น ม.6/1 มีนักเรียนจำนวน 12 คน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)