ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4465

สถานศึกษา

โรงเรียนโคกตูมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ง30205 ชั้น ม.6/1 มีนักเรียนจำนวน 12 คน