ม.6_2555/1
ผู้สอน

นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.6_2555/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4467

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  ทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย  ส่งในตรงเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.