ผู้สอน
นาย ไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4477

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน


คำอธิบายชั้นเรียน