Technology 2


ผู้สอน
ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Technology 2

Class ID
44772

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยี 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)