homeวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0

ผู้สอน
นาย ณัฐวุฒิ สายสุภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4488

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)