วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0