homeประถมศึกษาปีที่ ๑
person
ประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นางสาว บุษยา โล่ห์เพ็ชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4490

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)