homeประถมศึกษาปีที่ ๑
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นางสาว บุษยา โล่ห์เพ็ชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4490

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)