ประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้สอน

นางสาว บุษยา โล่ห์เพ็ชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4490

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข้าม

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.