homeภาษาไทย ป1
personperson_add
ภาษาไทย ป1

ผู้สอน
นาง ทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4492

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)