homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว วันลัดดา สุภาวงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4493

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ให้นักเรียนศึกษาบัญชีคำศัพท์ พื้นฐานชั้น ป.2 , การผันอักษร 3 หมู่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)