homeคอมพิวเตอร์ ป.4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ป.4

ผู้สอน
นาย สมชาย รัตนธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4495

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม Paint วาดรูปร่างต่างๆ ฝึกใช้เม้าส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)