homeว 13201- วิชาสนุกกับวิทย์ ป.3/MEP ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน
person
ว 13201- วิชาสนุกกับวิทย์ ป.3/MEP ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน

ผู้สอน
นาง วารุณี เรืองรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว 13201- วิชาสนุกกับวิทย์ ป.3/MEP ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
44955

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ว 13201 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา ๘๐ (หรือ ๑๒๐) ชั่วโมง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)