homeกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
person
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4497

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาระที่ 2 - 5  สำหรับสาระที่ 1 มีพระอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)